Kulttuuriympäristö

Kultturiympäristön osa-alueita ovat rakennettu ympäristö, muinaisjäännökset ja perinnemaiset.

Rakennettuun ympäristöön kuuluvat luonnollisesti rakennukset. Ne ovat osa rakennusperintöämme.
Tutustu rakennusperintöömme ja eri aikausien tyylisuuntiin pelaamalla Rakennustaiteen museon arkkitehtuuripeliä!

Rakennusperintö ja aikakaudet

Nakkilan kulttuuriympäristöstä voidaan hahmottaa useita ajallisia kerrostumia. Ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus muuttaa maisemaa kullekin ajalle sopivaksi. Muutosten yhteydessä osa vanhaa kulttuuriympäristöä pyyhkiytyy tarpeettomana pois uuden alta, osa jatkaa elämäänsä uudessa ajassa.

Nykyajan maisemassa on havaittavissa samaan aikaan kerroksia esihistorialliselta ajalta, keskiajalta, uudelta ajalta, sotien jälkeiseltä modernisaation ajalta ja tietysti nykyajalta. Tulevaisuuden maisemaan voimme kurkistaa maankäytön suunnittelun asiakirjojen kautta, kaavatyön yhteydessä.

Hae lisää tietoa Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä.

Lue lisää valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä (RKY).