Kokemäki

Kokemäen kulttuuriympäristöpolulla liikutaan eri aikakausien Kokemäellä.

Kokemäen kulttuuriympäristöstä voidaan hahmottaa useita ajallisia kerrostumia. Ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus muuttaa maisemaa kullekin ajalle sopivaksi. Muutosten yhteydessä osa vanhaa kulttuuriympäristöä pyyhkiytyy tarpeettomana pois uuden alta, osa jatkaa elämäänsä uudessa ajassa.

Nykyajan maisemassa on havaittavissa samaan aikaan kerroksia esihistorialliselta ajalta, keskiajalta, uudelta ajalta, sotien jälkeiseltä modernisaation ajalta ja tietysti nykyajalta. Tulevaisuuden maisemaan voimme kurkistaa maankäytön suunnittelun asiakirjojen kautta, kaavatyön yhteydessä.

Osa Kokemäen kulttuuriympäristöstä löytyy valtakunnallisista rekisteristä. Muinaisjäännökset, kuten kalmistot, on inventoitu ja viety muinaisjäännösrekisteriin. Osa Kokemäen kulttuuriympäristöä on arvioitu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Hae lisää tietoa Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä.

Lue lisää valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä (RKY).

Lue lisää satakuntalaisesta kulttuuriympäristöstä. Niina uusi-Seppä (toim.): Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään., huomenna. Satakunnan Museo 2012. Kokemäki s. 246-256

Ympäristöpolun rastit

Kokemäenkartano ja alajuoksun suurtilatja alajuoksun suurtilat

Käräjämäki

Kokemäenjoki

Tulkkila

Teljän kauppapaikka

 

ympäristöpolku

maisemakierros_yl_koulu2 (Ympäristöpolun rastikartta)

maisemakierros_yl_koulu_esihistoria (Esihistoriallisen ajan ja keskiajan rastit)

maisemakierros_yl_koulu_1900 (1900-luvun rastit)

maisemakierros_yl_koulu_1950 (Jälleenrakennuskauden rastit)