Havaintokohde: Lepakot

Luontokartoituksen yhteydessä havaittiin Tattaranjoella pohjanlepakoita. Luontokartoittaja Santtu Ahlman havaitsi maastotyössään yöllä 3.7.2010 alueella  3 pohjanlepakkoa (kohteet 126 ja 127). Havaintopaikat näet kartasta.

Pohjanlepakko. Kuva: Suomen lepakkotieteellinen yhdistys

lepakko.jpg

Lepakkohavaintoja Nakkilassa. Kartta: Nakkilan taajamaosan yleiskaavan luontoselvitys 2010