Sepän paja

Seppä ei ollut entisaikaan mikään vähäpätöinen henkilö, vaan arvostettu ja tärkeä esineiden ja työkalujen tekijä. Seppä kuumentaa metallia ahjossa, kunnes se pehmenee ja sitä voidaan muovailla takovasaraa, pihtejä ja alasinta käyttäen. Ahjo lämmitti pajan kuumaksi ja lisäksi pajan tuli olla ilman valoa, koska pimeässä pystyi näkemään, onko rauta takomiseen sopivaa. Pajassa isot työkalut saivat aikaan melkoisen paukkeen sepän takoessa kuuman ahjon hohkatessa taustalla ja kipinöiden lentäessä pimeään.

Paja oli tiilinen rakennus, jonka toisessa päässä oli hiilivarasto ahjoa varten. Toinen pääty oli metallinkäsittelyä varten.

Tärkein työkalu oli alasin, jonka päällä kuumaa rautaa taottiin. Alasimessa on toisessa päässä sarvi muotoilua varten ja se olikin pajan tärkein työväline. Se oli sepälle niin pyhä paikka, ettei sen päälle saanut jättää mitään tavaroita tai istua. Seppä teki raskasta työtä aamuvarhaisesta iltamyöhään. Hänellä oli useasti monta työtä yhtä aikaa lämpeämässä takomista varten, mistä tuleekin sanonta ”monta rautaa tulessa”.

Seppä Gröndahlin paja on sijainnut nykyisen muistomerkin kohdalla. Rakennus sijaitsi palovaaran vuoksi kauempana muista rakennuksista rannan toisella puolella joen vierellä, koska tulesta ja kipinöinnistä tulleet palot saatiin tarvittaessa sammumaan viereisen joen vedellä. Gröndahlin pajassa kengitettiin monet Vanhan Rauman hevoset ja taottiin työkalut.

LÄHTEET:

Kirjallisuuslähteet:

Niemi, Tapio: Kadonnut Rauma-purettuja, palaneita ja pommitettuja rakennuksia vuosien varrelta. Saarijärven Offset, 2014, 12.

Internetlähteet:

Kaikki osoitteet tarkistettu 04.04.2018

Keski-Suomen museo: www3.jkl.fi/ksmuseo/paivaeilisessa/paja/pajat/sepp/tee.html

Sepän paja: https://ylojarvenuutiset.fi/2014/07/25/sepan-paja-hehkui-kilisi-ja-kolisi/

Tavasti, Risto, Seppämestarin haastattelu: www.perinteet.fi/seppa-2/sepan-paja-osa-1-tyovalineet-video/

Kuvat:

Kuva alasimesta: http://www.raumantaidemuseo.fi/julkiset/kasityo.php

Kuva Pajasillasta: Rauman museo Marela.

Musketti 16.02.2011: Seppä Gröndahlin paja Isopoikkikadulta ja ”pajasilta”