Nupurintie 11

Tutkimuskohteenne sijaitsee vanhan Tommilan tilan mailla. Tilaa kutsuttiin myös Pormestarin tilaksi, koska sen maksamilla veroilla maksettiin Porin pormestarin palkkaa.

Tulostakaa mukaanne sivun alalaidassa olevat kartat ja valokuva Kylä-Tulosen talosta.

Maastossa:

Tutkikaa rakennuksia Nupurintieltä päin.

  • Kulkekaa Vähäraumantietä pitkin ja pysähtykää ennen Kylä-Tulosen taloa. MIkä maisemassa on muuttunut? Tunnistatteko valokuvassa näkyviä kohteita? Valokuvatkaa ja kirjatkaa havaintonne.
  • Mistä voisitte päätellä, että rakennukset ovat olleet osa maatilaa?
  • Tutkikaa karttoja ja verratkaa niitä ympäristöön. Miten Tommilan tilaa ympäröivä maisema on muuttunut? Valokuvatkaa ja krjatkaa havaintonne.

Luokassa:

Raportoikaa havaintonne karttaosiossa. Liittäkää kohteeseen valokuvia ja kirjaamanne havainnot.

senaatti.jpg

senaatinkartta 1900-luvun alusta

Länsi-Pori 7B ja 7D 007.jpg

Tommilan talo 1900-luvun alussa. Kuva on saatu nykyisiltä omistajilta 7B-luokan ryhmän tekemän haastattelun yhteydessä 7.12.2009.

vanha asutus.jpg

Vähärauma vanha kyläasutus. Punaisella merkityt talot senaatinkartasta vuodelta 1903, sinisellä merkityt talot pitäjänkartasta vuodelta 1945, vihreät kolmiot tuulimyllyjä senaatinkartasta, siniset viivat tieverkosto vuodelta 1945

pitäjänkartta.jpg

 

peruskartta.jpg

204224.jpg

Lankin talo 1940-luvulla

_224

peruskartta

pitäjänkartta

Vähärauman vanha asutus