Sota, ympäristö ja Porin metsä

Porin metsä (kuvassa rajattuna Porin kansallisen kaupunkipuiston mukaan) on luontoarvoiltaan rikas, ja sen kehitykseen on olennaisesti vaikuttanut Porin lentokentän läheisyys sekä toisen maailmansodan aikaiset sotatoimet. Jälkinä menneisyydestä ovat Porin metsän eteläosassa sijaitsevat toisen maailmansodan aikaiset lentokoneiden rullaustiet ja sirpalesuojat, jotka ovat rinnastettavissa muinaismuistolain suojaamiin kohteisiin.

Kulttuuriympäristökasvatuksen kurssilla tuotettiin keväällä 2015 Porin metsän luonto- ja kulttuuriperintöarvoja esittelevä reitti.

Tutki ja tutustu virtuaalisesti ja maastossa