Säkylän yhteiskoulu

Säkylän keskustan maisema on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Maalaispitäjästä on tullut elinkeinorakenteen muutoksen myötä nykyaikainen taajama. Osa vanhaa maalaispitäjää jatkaa elämäänsä nykyajan maisemassa. Sen voi löytää tutkimalla arkistoissa säilyneitä dokumentteja, kuten valokuvia ja karttoja, ja vertaamalla niitä nykyiseen maisemaan.

Alasivuilta löydät neljä tutkimuskohdetta. Tehtävänäsi on etsiä karttojen ja valokuvien avulla sekä maisemaa paikan päällä havainnoiden ympäristössä tapahtuneita muutoksia ja merkkejä menneiltä ajoilta.