Pori

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksella toimiva Satakunnan ympäristökoulu on laatinut yhdessä satakunnan museon kanssa kulttuuriympäristökasvatuksen opetuspaketin Porin yläkoulujen ja yhtenäiskoulujen lähiympäristöistä.

Opetuspaketti liittyy seuraaviin aihekokonaisuuksiin:

  • kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
  • viestintä- ja mediataito
  • ihminen ja teknologia

Opetuspaketin kohteet liittyvät historian osalta teollistumisen tuomiin muutoksiin Porin maisemassa. Maantiedon opetukseen liittyy oman lähiympäristön pienimuotoinen tutkiminen, luonnon ja ihmisen vuorovaikutus ja toimintojen sijoittuminen. Lähdeaineistona harjoitellaan käyttämään nykyaikaisia ja historiallisia karttoja, valokuvia, kirjallisuutta ja mediaa. Kuvataiteen opetuksessa voidaan hyödyntää rakennusperinnön ja arkkitehtuurin tutkimista, valokuvausta ja digitaalista kuvankäsittelyä.

Aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta tekijänoikeudet ovat Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksella.

Aineisto tuotettu Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Opettajalle

Kohteet:
V osa

Vähärauma

Meri-Pori, Rieskala

www.ymparistokoulu.utu.fi