Lintujen satelliittiseuranta

Usein linnut rengastetaan jo pesäpoikasina. Samasta linnusta voidaan saada havaintoja monen vuoden aikana. Esimerkiksi laulujoutsen, joka rengastettiin poikasena Viljakkalassa vuonna 1998, on nähty useina talvina mm. Tanskassa, Hollannissa ja Englannissa. Kesällä 2004 lintu löytyi pesimästä Etelä-Norjasta. Viimeksi kyseinen maastamuuttaja on havaittu viettämässä itsenäisyyspäivää 2006 Tanskassa.

Paitsi tietoa lintujen eliniästä, on ulkomaisten rengaslöytöjen avulla voitu selvittää muuttolintujen reittejä. Esimerkiksi Suomessa rengastetut haarapääskyt löytyvät usein Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta. Punarinnat puolestaan suuntaavat mieluiten Länsi-Eurooppaan.

Porin lintutieteellinen yhdistys ylläpitää Säpin lintuasemaa.

Lintujen muuttoreiteistä, levähdysalueista ja talvehtimispaikoista saadaan tietoa myös satelliittiseurannan avulla.

WWF Suomen Merikotkatyöryhmä päätti kevättalvella 2009 aloittaa yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa projektin, jonka tavoitteena on kerätä satelliittiseurannan avulla yksityiskohtaista tietoa merikotkien liikkeistä rannikkoalueillamme. Koska Suomen rannikoille ja saaristoon suunnitellaan rakennettavaksi useita tuulivoimapuistoja, on välttämätöntä hankkia mahdollisimman täsmällistä tietoa alueista, jotka merikotkan suojelun vuoksi on jätettävä kokonaan suunnitelmien ulkopuolelle.

Merenkurkusta kotoisin oleva merikotkanaaras Aava tuottaa lentotiedoillaan informaatiota tuulivoimaloiden sijoittelua varten lintujen kannatlta turvalliseen paikkaan. Seuraa Aavan reittiä.

Tehtävä:

Seurantatiedot ilmoitetaan WGS84-järjestelmän mukaan. Tarkista Aavan sijainti Karttapaikassa syöttämällä koordinaatit hakukenttään.

Karttapaikka