Meri-Pori, Rieskala

Ahlströmin sahayhtiön merkitys oli keskeinen suhteessa Rieskalan alueen kehitykseen; Rieskalaan nousi sahayhtiön työntekijöiden asuinalue teollisuuslaitoksen toimesta [1]. Rakennustyöt aloitettiin osin 1920-luvulla ja rakennuskantaa täydennettiin myöhemmin 1940-1950-luvuilla [2].

1970-luvulla Rieskalan aluetta luonnehdittiin paremmaksi asuinalueeksi kun asuintalot ja asunnot olivat suurempia ja paremmassa kunnossa verrattaessa esimerkiksi saman yhtiön toiseen asuma-alueeseen Halssissa. [3]  Myöhemmin sahayhtiö ja myöhemmät omistajat toteuttivat mm. valtion peruskorjauslainan turvin korjaustöitä Halssissa ja alue päätettiin säilyttää [4]. Rieskalan vanha rakennuskanta on sen sijaan vuosien saatossa hävitetty ja monet Rieskalan vanhoista rakennuksista ovat paikalla enää asukkaiden muistoissa.

Rieskalan alue on muuttunut vuosien saatossa paljon. Nykyään Rieskalassa sijaitsee Meri-Porin lukio, yläaste, kirjasto ja uimahalli. Viime vuosina Rieskalan muutostahti on ollut nopeaa kun  alueelle on rakennettu lukuisia pientaloja ja muita uudisrakennuksia.

Jälkiä Rieskalan menneisyydestä voi kuitenkin löytää vielä maastosta. Lisäksi monilla purettujen talojen entisillä asukkailla on tarinansa kerrottavanaan. Seuraavaksi tutustumme muutamiin Rieskalasta jo hävinneisiin tai häviämässä oleviin kiinnekohtiin.  Asukasnäkökulmaa valottavaa paikkatietoa kohteista on taltioitu Rieskalan entisten asukkaiden Eila ja Reijo Jokisuon ja Pentti Sjöblomin kertomana.

Tutkimuskohteet:

Kukkularivi

Rivitalontie

Rieskalan urheilukenttä

Pyykkitupa ja sauna

[1] Karvinen 1976 ,43.

[2] Sjöblom 2008.

[3] Ks. Karvinen 1976, 43.

[4] Sjöblom, haastattelu 24.3.2010.

Rieskala_taitettu opetuspakettix

Lue Rieskalan elämästä 1930-1960-luvuilla