Wähä-Knuutla

Kuva: Jalmari Karhula, 1933, Rauman museon valokuva-arkisto Photograph: Jalmari Karhula, 1933, Rauma Museum archive

Kuva: Jalmari Karhula, 1933, Rauman museon valokuva-arkisto
Photograph: Jalmari Karhula, 1933, Rauma Museum archive

Wähä-Knuutla represents neo-renaissance style. The house origins to 1830´s but the façade was renovated in 1897. Outer buildings and other residential building were renovated in 1904.

The plot consists of two estates, Wähä-Knuutla and Katula. They were originally two separate plots, whose first owners found from the parish register were burgher Marcus Laihiander and burgher John Åberg. In the beginning of the 20th century the estate was sold to a local bank, Rauman Säästöpankki.

 Inner court of Wähä-Knuutla in 1941. Rauma Museum archive


Inner court of Wähä-Knuutla in 1941. Rauma Museum archive

Kookkaalla tontilla Kauppakadun ja Isopoikkikadun kulmassa on Vanhan Rauman hienoimpiin kuuluva, pitkään pankkina ja asuinrakennuksena toiminut uusrenessanssitalo, joka alunperin on 1830- ja 1870-luvuilta, mutta jonka hyvin säilynyt julkisivu on vuodelta 1897. Lisäksi tontilla on toinen, vuonna 1904 nykyisen ulkoasunsa saanut asuinrakennus, sekä piharakennus ja ulkorakennus, joiden molempien ulkoasut on pääosin 1900-luvun alusta.

Vuonna 1750 Katulan ja Wähä-Knuutlan tontit olivat kaksi erillistä tonttia. Isopoikkikadun varrella sijaitsevan Gatulan omisti ensimmäisten löydettyjen rippikirjamerkintöjen mukaan porvari Marcus Laihiander ja Kauppakadulla sijaitsevan Lil-Knutlan porvari John Åberg. Tontilla sijaitseva rakennuskanta ja omistajat ovat ehtineet vaihtua useampaan kertaan vuosisatojen saatossa. Vuoden 1928 muutossuunnitelman rakennuksen omistajaksi mainitaan Rauman Säästöpankki, joka omisti kiinteistön vuoteen 1993 saakka, mistä lähtien omistajana on ollut Kiinteistö Oy Wähä-Knuutla.

Kuvat sisäpihalta vuodelta 1941, Rauman museon valokuva-arkisto Inner court of Wähä-Knuutla in 1941. Rauma Museum archive

Kuvat sisäpihalta vuodelta 1941, Rauman museon valokuva-arkisto
Inner court of Wähä-Knuutla in 1941. Rauma Museum archive

The current gate´ s appearance origins from the gate built in also in the beginning of the 20th century. The original drawings have disappeared, but architect Timo Tuomola utilized old photograph when designing the current gate in 2009.

Tuomola´s work relates to the Old Rauma Foundation´s maint street project from 1992. Foundation ordered recontruction plans for disappeared gates along the Kauppakatu and Kuninkaankatu streets from 3 local architects. The current gate is quite heavy, and a lot of attention was needed to design a base strong enough to keep it in balance without harming the buildings in both sides. The materials and ornaments are also designed not just to respect the architecture of the main building but last in demanding weather conditions for decades.

Tähän porttiin, tai oikeastaan sen taakse kätkeytyvään tonttiin, liittyvät ensimmäiset merkinnät löytyvät vuodelta 1904, jolloin Arvi Forsman suunnitteli Isopoikkikadun varteen purettavan makasiinin tilalle uusrenessanssihenkisen aidan. Seuraava porttisuunnitelma on vasta vuodelta 2009, jolloin Timo Tuomola suunnitteli Kauppakadun puolelle uuden portin vanhaan tyyliin. Paikalla oli jo aiemmin samantyyppinen portti, mutta luultavasti sekään ei ollut aito uusrenenssanssiportti.

Tuomolan suunnitelma liittyy Vanha Rauma Säätiön pääkatuprojektiin vuodelta 1992. Tuolloin Vanha Rauma Säätiö tilasi kolmelta raumalaiselta arkkitehdiltä suunnitelmat Kuninkaankadun ja Kauppakadun varrella sijaitsevien kiinteistöjen porttien palauttamiseksi tai ennallistamiseksi. Timo Tuomola sai tehtäväkseen suunnitella Kauppakadun puoleisen portin. Suunnitelmassa on tarkasteltu aikaisemman portin tyylipiirteitä ja rakennusosia, mutta muokattu niitä siten että ne kestäisivät käyttöä mahdollisimman pitkään. Porttirakennelma on painava, ja sen perustuksiin kiinnitettiin erityistä huomiota.

Lähteet:

Satakunnan museon inventointitietokanta Pakki

Nurmi-Nielsen Anna: Vanhan Rauman talot. Julkaisematon käsikirjoitus, osin luettavissa http://www.rauma.fi

References:

Satakunta Museum, inventory database Pakki

Nurmi-Nielsen Anna: Vanhan Rauman talot. Unpublished manuscript, partially readable (in finnish) in  http://www.rauma.fi

Köntt

Naol

Iso-Taari

Kukola

Marela

Vanhan Rauman Portit ; Gates of Old Rauma