Havaintokohde: Liito-orava

Luontokartoituksen yhteydessä havaittiin liito-oravan reviiri Kokemäenjoen rannoilla Kirkkosaarta vastapäätä. Tattaranjoen rantoja ehdotetaan ekologiseksi käytäväksi, jota pitkin liito-oravat voivat siirtyä elinympäristöjen välillä.

Liito-orava

Kuva: liito-orava / Risto Ruuska, Ikkuna Suomen luontoon (Kuvan lähde: Suomen luonnonsuojeluliiton internet-sivusto http://www.sll.fi/mita-me-teemme/lajit/liito-orava)

liito-orava.jpg

legend.jpg

Kartta: Nakkilan taajamaosan yleiskaavan luontoselvitys 2010

Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja jopa heikentäminen on kiellettyä.

Oikeuskäytännön mukaisesti myös lajin kulkuyhteyksiä pitää selvittää ja suojella (SLL).

Toisinaan liito-orava joutuu pinteeseen eksyttyään luonnonympäristöstä rakennettuun ympäristöön. Helsingin ensimmäinen liito-oravahavainto tehtiin toukokuussa 2011 epäonnissen naaraan eksyttyä Pasilaan, Helsingin vesilaitoksen pääoven katoksen päälle. Katso MTV:n uutinen aiheesta.

Lue lisää liito-oravasta:

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL

Ympäristöministeriö

Pelaa liito-orava -peliä! Selviydytkö luonnossa?