Huittinen

Loimijoen varren maisema on muuttunut viimeisten 150 vuoden aikana merkittävästi sekä ihmisen toimien seurauksena että luonnon omien prosessien myötä.

Mommolan ja Korkeakosken kylien välissä sijaitseva Saaren alue oli todellakin saari ennen 1800-luvun puolivälissä tapahtunutta maanvyörymää, joka pakotti joen uoman kulkemaan uudesta paikasta. Nykyään Saaren alue on Natura-verkostoon kuuluva niemi.

Tarkastelemalla  1800-luvun alun isojaon karttoja voit vielä jäljittää maisemasta joen vanhan uoman ja tutkia Saaren alueen maankäyttöä ja maanomistusta Ruotsi-Suomen aikana.

HuittinenA16 22_9_003

HuittinenA16 18_1_001pien.jpg

HuittinenA16 7_1_001pien.jpg