Hauenguanon kaivo

Hauenguanon kaivo sijaitsee Vanhan Rauman maailmanperintökohteessa, samanimisellä aukiolla Kuninkaankadun levennyksellä Kauppakadun ja Kuninkaankadun risteämässä. Vanha tontti muodosti hauen pään muotoisen kuvion, mutta nykyisin tontin muoto on tylppä.
Alkuperäinen kaivo on hävinnyt, mutta alkuperäisen mallin mukainen kaivo valmistui vuonna 1996.

Suomessa oli 1800-luvulla tarve kaupunkien kasvun ja teollistumisen myötä kehittää vesihuoltoa. Saastunut juomavesi aiheutti pahoja epidemioita, ja myös kehittyneempi viemäriverkosto tarvittiin avo-ojien tilalle. Kaivoista hankitun veden laatu ei ollut kovin hyvää, kun likavesiojat saastuttivat kaivoveden. Puhdas juomavesi ja parempi hygienia nähtiin tärkeinä terveyden edistämisen keinoina. Raumallakin oli puutetta hyvästä juomavedestä. Monen talon kaivosta otettiin vain kasteluvettä. Eläinten juomavesi haettiin muun muassa Raumanjoesta.

Veden kuljettaminen yleisistä kaivoista taloihin työllisti ajureita Raumalla.
Kuva: Jalmari Karhula.
Rauman museon kokoelmat

Nykyään Suomessa pohjavesi on pääosin raikasta ja hyvälaatuista, sillä sade- ja sulamisvedet suodattuvat maakerrosten läpi kulkeutuessaan. Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara, jota muodostuu alueilla, joissa maalaji on karkearakeista ja huokoista. Satunnaiset laadunheikkenemiset pohjavedessä ovat yleensä ihmisen toiminnan tulosta, kun esimerkiksi lannoitteita käytetään liikaa. Kalliopohjaveteen voi liuta haitallisia määriä muun muassa arseeni- ja uraanipitoisia mineraaleja. Suomessa on suuret pohjavesivarat, ja maamme on täysin omavarainen pohjaveden osalta. Maapallon vesivarannoista on vain pieni osa juomakelpoista, ja saastuminen ja veden tuhlaaminen vähentävät varoja entisestään. Suomen pohjavedellä on erinomaiset vientinäkymät, joten sillä on myös kansantaloudellista vaikuttavuutta.

Unicef on tehnyt vuosikymmeniä työtä vesihuollon parantamiseksi kehitysmaissa. Pelkästään puhdas vesi ja vessat eivät riitä, vaan palvelut ja ratkaisut pitää olla kestäviä ympäristönäkökulmasta. Käsienpesu on ensiarvoinen keino suojautua taudeilta, ja tätä perustaitoa pitää harjoitella myös kehittyneissä maissa. Huono hygienia yhdistettynä likaiseen veteen tappaa sotia enemmän, ja suurimmassa vaarassa ovat heikomman vastustuskyvyn omaavat lapset.

Lähteet:

http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/pohjavesi/
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/terveys/vesi/
http://yle.fi/uutiset/3-6658681 http://www.ymparisto.fi/fiFI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Vedenhankinta_kaivosta
http://www.vesilaitosmuseo.fi/vesilaitoshistoria.html