Käräjämäki

Käräjämäen muinaisjäännösalueelta on löydetty puukko, kaksi keihäänkärkeä, naula, kvartsia ja erään suuren kiven vierestä miekka ja keihäänkärki. Rakennuksen tieltä tuhoutunut mahdollinen tuomarinympyrä koottiin uudestaan joko vuonna 1913, 1914 tai 1917 mäelle. Ympyrän halkaisija on 4 m.

Kesällä 2001 suoritetuissa kaivauksissa todettiin Käräjämäellä kulttuurikerrosta kivikautisesta ja rautakautisesta vaiheesta. Kivikautinen materiaali kuuluu ns. Pyheensillan vaiheeseen. Tutkimuksissa löydettiin mm. kaksi Pyheensillan tyypin nuolenkärjen katkelmaa. Kaivauksissa esille tulleet rautakautiset, lähinnä kansainvaellusaikaiset löydöt, mm. pronssinen lintuneula viittaavat yhdessä aikaisempien löytöjen kanssa paikalla tehtyihin polttohautauksiin. Alueella vieläkin nähtävissä olevien talon perustusten lounaispäässä on ollut talon vanha osa. Paikka sijaitsee nykyisestä ympyrästä noin 10-15 m lounaaseen. Talon perustuksiin avatusta koekuopasta löydettiin säilynyttä kalmistokerrosta. Talon palokerroksen alta paljastui tiivistä kiveystä, jossa oli mm. keramiikkaa, palanutta luuta ja kvartsi-iskoksia. Mäellä olevat kulttuurikerrokset ovat sekoittuneet keskenään.

Kokemäen tunnuksena käytetty lintuneula löydettiin Käräjämäen kaivauksissa vuonna 2001. Lintuneula on ajoitettu vuosille 500-575.

Tutustu esihistorian opetuspakettiin Museoviraston palvelussa.

KIVIKAUSI(1)