Korventie 16

Sulo ja Edla Vuohijoki pitivät 1920-1940 – luvuilla Vähärauman kotileipomoa Korventie 16:sta. Leipomo ja leipäkauppa lakkautettiin jatkosodan jälkeen. Rakennukseen kuulunut luonnonkivinen holvikellari toimi sota-aikana sirpalesuojana.

Sekä asuinrakennus että piharakennus on siirretty tontille muualta 1900-luvun alussa. Rakennuksen vieressä Korventielle johtava Myllymäentie, joka jatkuu Varikontienä, kertoo nimellään Vähärauman kylän historiasta.

Luokassa:

Tulosta mukaasi sivun alalaidassa olevat kartat ja ota digikamera sekä muistiinpanovälineet.

Maastossa:

  1. Mitä Korventie 16:ssa nyt on?
  2. Katso Vähärauman vanhaa kyläasutusta kuvaavaa karttaa. Miksi Varikontie oli ennen Myllymäentie?
  3. Korventien varrella sijaitsevat talot ovat osa vanhaa Vähärauman kylää. Näyttävätkö talot maatiloilta vai omakotitaloilta?
  4. Maataloissa leivottiin leipä yleensä itse, mutta teollisuuslaitoksissa ja suuremmilla maatiloilla työskennelleet perheet käyttivät aikansa työssä ja ostivat siten palkaksi saamallaan rahalla tarvitsemansa elintarvikkeet. Miksi luulisit Korventie 16:sta olleen hyvä paikka leipomolle ja leipäkaupalle?

Luokassa maastokäynnin jälkeen:

Ladatkaa ottamanne kuvat Paikkaopin karttaosioon Korventie 16:sta kohdalle. Kirjatkaa myös maastossa tekemänne havainnot.

pitäjänkartta.jpg

Vähäraumaa kuvaava pitäjänkartta vuodelta 1945

peruskartta.jpg

Peruskartta

vanha asutus.jpg

Vähärauma vanha kyläasutus. Punaisella merkityt talot senaatinkartasta vuodelta 1903, sinisellä merkityt talot pitäjänkartasta vuodelta 1945, vihreät kolmiot tuulimyllyjä senaatinkartasta, siniset viivat tieverkosto vuodelta 1945

peruskartta

pitäjänkartta

Vähärauman vanha asutus