Havaintokohde: Linnut

Luontokartoituksessa löytyi Tattaranjoelta rantasipin pesintäpaikka.

Yksi pari pesi Tattarajoen loppuosassa ja 20 paria Kokemäenjoen varrella. Kyseessä on Nakkilan toiseksi runsain kahlaaja, joka on nimenomaan erilaisten vesistöjen pesimälaji.
Tyypillisimmin sipi on kirkkailla ja kivikkorantaisilla järvillä. Edellisessä uhanalaisuusluokituksessa sipi oli elinvoimainen, mutta nyt se luokitellaan silmälläpidettäväksi. Se on myös Suomen erityisvastuulaji.

Rantasipi, Actitis hypoleucos Tutustu rantasipiin Luontoportti-palvelussa

havaintokohde2.jpg