1920-luvun Nakkilaa; Penttalan talo

Terijoki oli ensin venäläisten ja myöhemmin suomalaisten suosima kesänviettopaikka, “Suomen Riviera”. Terijoelle rakennettiin kymmeniä kesähuviloita, joista osa purettiin tarpeettomina 1920-luvulla ja myytiin muualle Suomeen. Palanen Suomen Rivieraa päätyi myös Nakkilaan.

 

 

Penttalan talo

 

 

 

Nakkilassa ns. Penttalan tyttöin talona ja matkustajakotina tunnettu rakennus on todistettavasti tuotu Kannakselta Terijoelta. Tästä kertoo paikkakunnalla elävä muistitieto sekä mm. opettaja Juhani Örmän hallussa oleva kuitti, jonka mukaan Herra Aarne Österlund on tallettanut Kansallis-Osake-Pankin Nakkilan konttoriin 7000 mk siirrettäväksi pankin Terijoen konttoriin Herra Efren Borisin tilille. Suoritus on kirjattu Nakkilassa 19. maaliskuuta 1924. Rakennus tuotiin hirsinä junalla Nakkilaan ja koottiin ilmeisesti samana vuonna. Aarne Österlund (sittemmin Örmä), joka oli naimisissa Penttalan tyttären kanssa myi talon vuonna 1928 vaimonsa sisarille Rauha, Hanna ja Aino Penttalalle, jotka asuivat talossa sekä pitivät siinä matkustajakotia.

Penttala on määritelty Nakkilassa paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi seuraavin perustein:

A -suojeltava kohde

Arvot: rakennushistoriallinen ja maisemallinen

Hyvin säilynyt, historiallisesti todistusvoimainen pihapiiri ja rakennushistoriallisesti merkittävä ja harvinainen asuinrakennus maisemallisesti keskeisellä paikalla.

Lue lisää Terijoesta.