Vähärauma

Tehtävänäsi on tutkia maiseman muutosta Vähäraumalla.

Oman ryhmäsi sivun alareunasta löydät tarvitsemasi tutkimusaineiston.

Tee näin luokassa:

  1. Ota muistiinpanovälineet ja tulosta tai kirjoita muistiin oman kohteesi alasivulla oleva erityistehtävä
  2. Etsi kartalta tutkimuskohteesi
  3. Ota ryhmääsi varten varattu digikamera/piirustusvälineet. Jossain tehtävissä sinun pitää vielä tulostaa omaan kohteeseesi liittyvää aineistoa mukana kenttätyöhön.
  4. Kun olet valmis, lähde maastoon tarkastelemaan tutkimuskohdettasi

Tee näin maastossa:

  1. Etsi tutkimuskohteesi
  2. Tee annetut havintotehtävät
  3. Valokuvaa ja kirjaa havaintosi

Palattuasi luokkaan:

Raportoikaa havaintonne Paikkaopin karttasovelluksessa.

Tutkimuskohteet:

Korventie 16

Korventie 21

Korventie 8

Nupurintie 11

Vähäraumantie 76

Lue lisää omakotiasumisesta: http://www.rakennusperinto.fi/rakenn…isenhistoriaa/

Lue lisää Vähärauman kautta kulkevasta vanhasta Pohjanlahden rantatiestä alla olevasta pdf-tiedostosta

Kylä-Tulonen (tulosta tämä kuva)

Pohjanlahden rantatie (Pohjanlahden rantatie. Ratsupolusta rannikon matkailutieksi – kirjassa esitellään Satakunnan rannikolla kulkenutta vanhaa rantatietä. Artikkeleissa tutustutaan rantatien historiaan ja linjauksiin sekä pohditaan tien mahdollisuuksia muun muassa esihistoria-, kulttuuri-, geokätkentä- ja luontomatkailun näkökulmasta.)

tiivistelmä Paikkaoppiin (Lue tästä lisää Vähärauman paikallishistoriaa)

101050.jpg

Näkymä tulitikkutehtaan kohdalta kaupunkiin päin 1940-luvulla.

204224.jpg

Lankin talo Vähäraumantieltä katsottuna. Mikä rakennus on talon vieressä nykyään?

118456.jpg

Näkymä Liinaharjan kartanon pehtoorin talon katolta talvella 1941. Satakunnan museon arkisto