Satakunnan ympäristökoulu

Kulttuuriympäristökasvatuksen opetuspaketti

Opetuspaketissa tutustutaan rakennettuun ympäristöön ja oppilaiden lähiympäristöön suorittamalla siellä pienimuotoinen tutkimus.

Opetuspaketin lähdeaineistona on käytetty Satakunnan museon arkistossa säilytettäviä valokuvia sekä  alueen historiallisia karttoja ja nykytilaa kuvaavia karttoja. Oppilaat voivat karttojen ja valokuvien avulla havainnoida ympäristön muutosta ja kerroksellisuutta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta.

Opetuspaketti liittyy opetussuunnitelmaan ensinnäkin historian osalta. Oppilas oppii hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa, käyttämään erilaisia lähteitä ja selittämään ihmisen toiminnan vaikutuksia. Kuvataiteen opetussuunnitelmaan liittyen tutkitaan rakennusperintöä ja havainnoidaan tilaa. Digitaalinen kuvaus tulee tutummaksi kokeilun kautta. Opetuspakettia voi hyödyntää myös opetussuunnitelman mukaisessa maantiedon opetuksessa, koska oppilas harjoittelee fyysisten karttojen käyttöä ja tulkintaa sekä oppii määrittelemään alueiden sijainteja.

Rakennusperintö ja aikakaudet

Suomen rakennustaiteen museon arkkitehtuuripeli

Ylen elävän arkiston filmi Porissa kesällä 1945

Oikopolut opetuspaketteihin