Vähäraumantie 76

Vähäraumantie 76:ssa sijaitseva talo on rakennettu 1800-1900-lukujen vaihteessa. Se näkyy jo aluetta kuvaavavassa venäläisessä sotilastopografisessa kartassa, senaatinkartassa, vuodelta 1903.

Vähäraumantie on osa vanhaa postitietä, joka kulki Turun linnasta Korsholman linnaan Vaasan lähelle jo keskiajalla.
Vähäraumantien varren vanhat rakennukset on siis alun perin rakennettu vanhan maantien varrelle.

1980-luvulla poikien ammattikoulun autonasentajaosastolle nykyisen Pripolin läheiselle pellolle kuljettiin Pekantien bussipysäkiltä Vaarakatua pitkin, Vähäraumantien ja Suntintien yli.

Luokassa:

Tulosta mukaasi sivun alalaidassa olevat kartat ja ota digikamera sekä muistiinpanovälineet.

Maastossa:

  1. Mikä rakennuksessa kertoo vanhasta kulkureitistä ammattikoululle??
  2. Katso Vähärauman vanhaa kyläasutusta kuvaavaa karttaa. Punaiset neliöt kuvaavat rakennuksia jotka ovat olleet olemassa jo vuonna 1903, siniset neliöt kuvaavat rakennuksia jotka on rakennettu vuosien 1903 ja 1945 välisenä aikana. Missä vanhaa tienvarsiasutusta on ollut enemmän, Vähäraumantien varressa vai Korventien varressa?
  3. Löydätkö Vähäraumantie 76:n läheltä muita saman aikakauden rakennuksia? Jos löydät, valokuvaa ne.

Luokassa maastokäynnin jälkeen:

Ladatkaa ottamanne kuvat Paikkaopin karttaosioon Vähäraumantie 76:n kohdalle. Kirjatkaa myös maastossa tekemänne havainnot.

pitäjänkartta.jpg

Vähäraumaa kuvaava pitäjänkartta vuodelta 1945

vanha asutus.jpg

Vähärauma vanha kyläasutus. Punaisella merkityt talot senaatinkartasta vuodelta 1903, sinisellä merkityt talot pitäjänkartasta vuodelta 1945, vihreät kolmiot tuulimyllyjä senaatinkartasta, siniset viivat tieverkosto vuodelta 1945

senaatti.jpg

Vähärauman vanha asutus

pitäjänkartta