8. osa, Isosanta

 Tehtävänäsi on tutkia kaupungissa tapahtuneita  muutoksia. Sivun alareunasta löydät tarvitsemasi tutkimusaineiston:
 • vanhan valokuvan tai valokuvia tutkimuskohteestasi
 • kaupungin kartan ajalta, jolloin valokuva on otettu
 • kaupungin nykyisen kartan
 • listan lähdekirjallisuudesta

Tee näin luokassa:

 1. tulosta pitäjänkartta piirtoheitinkalvolle, muut kartat sekä vanha valokuva paperille
 2. etsi kartalta tutkimuskohteesi
 3. ota ryhmääsi varten varattu digikamera/piirustusvälineet ja piirtoheitintussi
 4. kun olet valmis, lähde maastoon tarkastelemaan tutkimuskohdettasi

Tee näin maastossa:

 1. Etsi vanhan valokuvan osoittama paikka
 2. Vertaa valokuvaa ja nykyistä maisemaa. Millaisia muutoksia havaitset? Mitä on säilynyt muuttumattomana?
 3. Kuvaa/piirrä muutokset ja säilyneet elementit, kuten kivijalka, ikkuna, portti, laudoitus, kasvillisuus
 4. Tee muistiinpanot samoista havainnoista
 5. Laita piirtoheitinkalvolle tulostettu kartta paperille tulostetun kartan päälle. Havaitsetko muutoksia tutkimuskohteessasi? Merkitse ne piirtoheitintussilla.

Palattuasi luokkaan:

Raportoikaa havaintonne Paikkaopisssa

Lahteita_1

Isosantaa.jpg
Harjunpaankatu.jpg

Harjunpäänkadun ja Neitsytpolun risteys 2008

Isosannanpuistokatu12.jpg

pitajankartta 1930-luku.jpg

Pitäjänkartta 1930-luvulta

senaatinkartta ja peruskartta.jpg

Nykyistä kaupunkia kuvaava peruskartta ja senaatinkartta vuodelta 1903

Isosanta senaatinkartta.jpg

Senaatinkartta vuodelta 1903