Teljän kauppapaikka

Teljän kauppapaikan ja Pyhän Henrikin saarnahuoneen lähistöllä, Kokemäenjoen etelä-kaakkoisrannalla Tulkkilasta Risteelle johtavan tien molemmin puolin olevalla pelto-alueella sijaitsee muinaisjäännösryhmä. Saarnahuone on hirsistä salvottu luhtiaitan alaosa, jonka suojaksi on rakennettu uusgoottilaista tyyliä oleva tiilinen muistokappeli, joka valmistui vuonna 1857. Saarnahuoneen vanhin ajoitettu hirsi on dendrokronologisten tutkimusten mukaan veistetty vuosina 1472–1475 kaadetusta puusta.

Kohde on osa Kokemäen Tulkkilassa Kokemäenjoen rannalla sijaitsevaa Perävainionmäen-Köönikänmäen-Leikkimäen-Teljän-Henrikin saarnahuoneen muodostamaa kokonaisuutta, jossa on ajallinen jatkuvuus vanhemmalta rautakaudelta keskiajalle, mahdollisesti aina 1300-luvun puoliväliin asti, jolloin Ulvilan kaupunki perustettiin. Teljän paikalle rakennettiin tämän jälkeen Ylistaron kylä, jossa oli 1560-luvulla 18 taloa. Teljää on luonnehdittu vanhemmassa tutkimuksessa “muinaiskaupungiksi”, mutta tulkinnalle ei ole toistaiseksi voitu esittää tieteellistä pohjaa. Tutkimuksissa kaupungista ei ole löydetty minkäänlaisia kiinteitä jäännöksiä tai rakenteita, mutta Ylistaron kylän vanha kylätontti voitiin paikallistaa saarnahuoneen itäpuoliselle peltoalueelle. Tässä lienee myös sijainnut Teljä / Telja.
Vuoden 2011 inventointikertomuksen mukaan pellon reunassa olevan kuivurin kohdalla tuli rakennustöissä esiin rakenteita, jotka ovat voineet olla uunin perustuksia. Peltoa kairattiin muutamasta kohdata, ja löydettiin kyntökerroksen alta kulttuurikerrosta ainakin pellon keskiosista. Mahdollisesti se liittyy Ylistaron vanhaan kylätonttiin.

Lähde: Muinaisjäännösrekisteri

Kokemäenjokivarren ja muun Satakunnan rannikon keskeisten asuinpaikkojen sijainti eri aikoina liittyy alueella hyvin havaittaviss aolevaan ilmiöön, maankohoamiseen. Aikoinaan jokisuulle ja merenlahtiin perustetut asuinpaikat jäivät rannansiirtymän seurauksena huonojen kulkuyhteyksien päähän, ja osa niistä hylättiin.

Lue lisää Satakunnan rannansiirtymästä.

Löytöjä Leikkimäen kaivauksilta

Turun yliopiston arkeologian oppiaine on suorittanut useita tutkimuskaivauksia Teljän kauppapaikan läheisellä muinaisjäännösdalueella, joka tunnetaan muinaisjäännösrekisterissä nimellä Leikkimäki.

Kaivauksilla esille saatuja löytöjä säilytetään Turussa, arkeologian oppiaineen arkistossa. Tässä näet niistä muutaman:

keihäänkärjet.jpg

kaksi keihäänkärkeä, joista toinen on taitettu

sormus.jpg

sormus

Putkikeihäs2.jpg

putkikeihäs

solki2.jpg

solki