Tulkkila

Tulkkilan alue oli vielä 1700-luvulla enimmäkseen muutaman ison talon halussa ollutta peltoa ja niittyä. Avoimessa maisemassa kirkko ja kirkontorni näkyivät kaikkialle. Varsinainen Puu-Tulkkilan alue rakentui 1800-luvulla.

Tulkkilan kylän maat vuoden 1768 isojakokartassa.

Kansallisarkisto, uudistushakemisto

1900-luvun alussa Tulkkilaan oli jo syntynyt tiivistä ja pienipiirteistä asutusta kylän halki kulkevan maantien, nykyisen Tulkilantien varteen. Tulkkila kuitenkin muistutti enemmän maalaiskylää kuin kauppalaa. Lue Esko Pertolan kertomuksia tuon ajan Tulkkilan kylästä.

Tulkkilan alue vuoden 1907 Senaatinkartassa  (venäläinen sotilastopografinen kartta)

Kansallisarkisto,  Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto

Tulosta alareunassa erilisinä tiedostoina olevat kartat seuraavasti:

  • Tulkkilan alue nykyasussaan peruskarttapohja paperille väritulosteena
  • Muut kartat piirtoheitinkalvolle väri- tai mustavalkotulosteena.

Historialliset kartat on asemoitu, eli viety koordinaatistoon (ETRS89) paikkatieto-ohjelman avulla. Karttoja voi nyt vertailla keskenään, kun ne ovat samassa mittakaavassa.

Aseta eri aikatasojen karttoja päällekkäin. Mitä havaintoja voit tehdä esimerkiksi Tulkkilantiestä?

Lähde maisemakierrokselle Tulkkilaan!

  • Alareunassa on pdf-tiedostona valokuvia Tulkkilasta eri aikoina. Tulosta niitä mukaasi maastoon, ja käy katsomassa miltä sama paika näyttää nykyään. Kirjaa muistiin havaintosi ja jos mahdollista, ota valokuva samasta paikasta. Vertailkaa luokassa kuvapareja.
  • Voit myös haastatella kokemäkeläisiä, ja pyytää heitä kertomaan omista muistoistaan näiden valokuvien esittämistä paikoista.

Tulkkilan nykyisessä rakennuskannassa näkyy selvästi rakennusperintömme eri aikakaudet. Voit tutustua niihin seuraavalla sivulla.

Tulkkila-asemoitu.jpg

Tulkkilan alueen isojakokartta vuodelta 1768

Tulkkila2.jpg

Tulkkilan alueen isojakokartta vuodelta 1768 nykyajan maiseman peruskartan päällä

senaatti_perus.jpg

Tulkkilan alue vuoden 1907 senaatikartassa

senaatti.jpg

Vuoden 1907 senaatinkartta ja peruskartta päällekkäin

perus.jpg

Tulkkilan alue nykyasussaan peruskartalla

Tulkkila.jpg

Pyhänkorvan, Kilkun ja Haapion talojen maat Tulkkilassa vuonna 1769

 

maisemakierros_Tulkkila