Nykyaika ja tulevaisuus

Nakkilan kulttuuriympäristön nykytilaa ja tulevaisuutta ohjataan maankäytön suunnittelulla.

Maankäytön suunnittelu tapahtuu kaavoituksen kautta. Kaavamääräykset ohjaavat teollisuuden, palvelujen, asuinalueiden, liikenteen ja maatalouden sijoittumista kunnan alueella. Kaavamääräyksiä laadittaessa suunnittelun kohteena olevalla alueella tehdään lukuisia inventonteja ja selvityksiä, jotta kehittyvässä yhteiskunnassa voidaan turvata esimerkiksi biodiversiteetti ja arkeologinen perintö sekä arvokkaat maisema-alueet.

Tulvaisuuden Nakkilaan voi kurkistaa Nakkilan kunnan kotisivuilla maankäyttöpalvelut – osiossa. Sielä ovat tutkittavissa vahvistetut ja vireillä olevat, eli suunnitellut muutokset ympäristössä.